Contact us

Guangxi Briwater Environment Investment Co.,Ltd.


Add: NO.1 Wangjiang road, Jiangnan area, Guangdong-Guangxi Interprovincial Pilot Cooperation Special  Zone, Wanxiu district, Wuzhou city, Guangxi, China


E-mail: bqyhb2015@163.com / 2420459090@qq.com


Tel: +86 774 2026499   +86 18070682285